NƯỚC MẮM QUỐC HẢI ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018

Tổ chức chứng nhận quốc tế BVQA cấp giấy chứng nhận cho Công Ty Nước Mắm Quốc Hải

Vừa qua, Tổ chức chứng nhận quốc tế BVQA đã chứng nhận hệ thống quản lý của Công Ty TNHH Quốc Hải VN (Nước Mắm Quốc Hải) đã được đánh giá và xác nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý, tiêu chuẩn ISO 22000:2018 lĩnh vực cung cấp Chế biến nước mắm.

Công ty TNHH Chứng nhận BVQA là cơ quan chứng nhận ISO uy tín tại Việt Nam, được sự ủy quyền của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Tổ chức Chứng nhận Quốc tế BVQA.

NƯỚC MẮM QUỐC HẢI ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018